Over ons

Visie

Bloeiende campussen zijn onmisbaar voor economische groei en maatschappelijke verandering. Campus Groningen is een van de grootste en belangrijkste campussen van Nederland. Campus Groningen verwacht voor het einde van 2025 voor € 500 miljoen aan investeringen te realiseren in vastgoed en infrastructuur (€ 250 miljoen), faciliteiten en diensten (€ 75 miljoen) en bedrijfsactiviteiten (€ 175 miljoen).

Daarbij staan impact, uitstraling en open innovatie centraal. Dat innovatieve karakter gaat gepaard met bovengemiddelde risico’s. Het realiseren van financiering is daarom enkel haalbaar op basis van samenwerking. Het Campus Community Fund faciliteert die samenwerking.

Platform

Het Campus Community Fund is hét financieringsplatform dat de ambities van Campus Groningen en stakeholders faciliteert door gezamenlijke, vroegtijdige en constructieve beoordeling vanuit regionale financiële instanties te organiseren. Dit doet zij door uniformiteit in informatiestromen en beoordelingscriteria na te streven en een proactieve, ondernemende aanpak te hanteren.

Partners

Campus Groningen (namens haar partners), Rabobank Groningen Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NV NOM) zijn de initiatiefnemers van het Campus Community Fund. Samen met een vertegenwoordiger van de noordelijke kennisinstellingen en onder toezicht van een brede groep van regionale belanghebbers, geven zij sturing aan het Platform Management Team. 

Edward van der Meer

Directeur Campus Groningen

"Het Campus Community Fund vergemakkelijkt en versnelt financieringstrajecten voor projecten richting investeerders, bancaire financiering en/of subsidies”

Carlo Elzinga

Directeur Coöperatieve Rabobank

"De gekozen richting om te investeren in het gehele ecosysteem sluit naadloos aan bij de coöperatieve missie van Rabobank. Voor ons komen hier onze maatschappelijke en commerciële doelstellingen perfect samen”

Dina Boonstra

Directeur NV NOM

"Samen investeren om de aanwezige kennis en kunde nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties met impact voor Noord-Nederland”

Hans Biemans

Vicevoorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

"Het concept van samenwerkende private en publieke financiers met bedrijven en kennisinstellingen is uniek. Daarmee geven we invulling aan de groeiambities van de Campus Groningen en de transities waarvoor Noord Nederland staat."

Screenen, advies en financiering

Het Campus Community Fund scout, screent, adviseert, bouwt en financiert ‘Driver for Growth’ projecten die toekomstbepalend zijn voor Campus Groningen. Dat doet zij middels drie Taskforces, bestaande uit een veelvoud aan regionale belanghebbers, voorgezeten door het Platformmanagement:

  • Taskforce Projecten komt maandelijks bijeen om gescoute projecten te screenen, te verbinden, uit te bouwen en te verwijzen naar de juiste financiële bronnen;
  • Taskforce Financiering komt maandelijks bijeen om gescoute projecten te screenen, advies uit te brengen en financiering toegankelijk te maken;
  • Taskforce Lobby en Publieke (co)financiering komt ieder kwartaal bijeen om lopende en nieuwe projecten in het licht van bestaande en aanstaande bronnen van publieke middelen te beoordelen, te adviseren en zichtbaar te maken.  

Ons team

Voor meer informatie over het Campus Community Fund, kunt u contact opnemen met het Platform Management Team. Dit team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, scouten, screenen, adviseren en financieren van initiatieven. 

Ronald Hesse

Platform Manager
Voorzitter Taskforce Projecten

Ruud van Dijk

Taskforce Financieringen
lid Platform Management Team

Jorrit Visser

Taskforce Financieringen
lid Platform Management Team