Werkwijze

Zonsondergang-boven-Zernike-Campus

Het Campus Community Fund helpt initiatiefnemers bij het optimaliseren van hun financieringsstrategie voor Campus Groningen gerelateerde vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten en samenwerkings- en innovatieprojecten. Dat betreft vaak investeringen van fondsen, leningen van banken en/of (subsidie en fiscale) regelingen. 

Investeringen: Startende of snelgroeiende bedrijven die kapitaal nodig hebben om bijvoorbeeld een technologie te ontwikkelen, het eerste product te lanceren- of dit product breder in de markt te zetten, doen over het algemeen zaken met investeerders. Een behoefte tot €200.000 wordt vaak verstrekt in de vorm van een achtergestelde (en eventueel converteerbare) lening of, zoals meer gebruikelijk bij behoeften vanaf € 200.000, via aandelenkapitaal van participatiemaatschappijen of durfkapitalisten (Private Equity en Venture Capital in het Engels). Participatiemaatschappijen zijn langetermijninvesteerders in startende, kleine, middelgrote en niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij investeren met als doel bedrijven groter en sterker te maken en zo waarde toe te voegen. 

In de vroegste fasen van innovatie spelen de participatiemaatschappijen van universiteiten een grote rol. Zo heeft RUG Ventures (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen) sinds 1996 bijgedragen aan de valorisatie van wetenschappelijke kennis in meer dan 80 startups. In eenzelfde rol heeft Triade Groep (gelieerd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen) sinds 1988 ruim 100 startups gefaciliteerd.

In Nederland nemen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) zo’n 60% van alle venture capital investeringen voor hun rekening. In 2018 investeerden de ROM’s in 253 startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. De ROM’s hebben momenteel meer dan 500 bedrijven in portfolio en meer dan € 1 miljard aan investeringsfondsen in beheer. Voor bijzonder omvangrijke en/of high-tech investeringen wordt nauw samengewerkt met InvestNL en TechLeap.

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), RUG Ventures en Triade Groep zijn partners van het Campus Community Fund.

Leningen en bancaire financieringen faciliteren over het algemeen de groei van bedrijven, hoewel er ook steeds meer mogelijk is in de vorm van innovatieleningen:

  • De Rabobank Innovatielening is bedoeld voor startende bedrijven die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit; het betreft een 2 jaar aflossingsvrije geldlening van € 25.000 tot € 150.000.
  • Voor bedrijven die voor hun groei nieuwe machines en/of apparatuur zoals bijvoorbeeld een lasrobot nodig hebben, is zakelijke lease mogelijk een optie: eigenaarschap zonder hoge aanschafkosten, tegen vaste maandelijkse vergoeding.
  • Innovatieve bedrijven komen mogelijk in aanmerking voor een Lening met EIF Innovatie Financiering, waarbij de garanties van het European Investment Fund (EIF) zorgen voor een aantrekkelijke korting op de rente.
  • Voor starter op zoek naar een investering tot € 1 miljoen is er ook bijvoorbeeld het digitale platform ‘Money Meets Ideas’ waarop ondernemer in contact komen met investeerders die tijd, kennis, kunde, netwerk en geld willen toevoegen aan ambitieuze plannen.
  • Voor meer ervaren bedrijven die duurzame innovaties willen toepassen tijdens bijv. ver-/nieuwbouw, zoals zonnepanelen of aardwarmte, is er de Groen Lening met gunstige rente vanwege de zogenaamde groenkorting (fiscale regeling).

Publieke middelen (subsidie en fiscaal) worden vaak gebruikt om de hoge risico’s van innovatieve activiteiten te mitigeren en zijn er in vele vormen en maten. De Rijksdienst voor Ondernemerschap biedt een goed overzicht van mogelijk relevante regelingen. De staatssteun-regelgeving het belangrijkste uitgangspunt:

  • Financiering voor fundamentele innovatievraagstukken waarin grote groepen belanghebbers in consortia samenwerken, komt vaak uit publieke middelen op Europees en/of nationaal niveau, in programma’s zoals EU Horizon 2020 en organisaties zoals NWO. De staatssteun-regelgeving laat hierbij vaak hoge subsidiebijdrage toe.
  • Voor meer toegepast onderzoek, waarbij een of meerdere bedrijven (eventueel samen met een kennisinstelling) een concrete stap in productontwikkeling willen zetten, zijn vaak middelen beschikbaar op nationaal en/of regionaal niveau. Hierbij is gemiddelde steun vanuit publieke middelen gebruikelijk, om de financiële risico’s deels te mitigeren.
  • Ook voor ‘interne’ R&D activiteiten van bedrijven worden gestimuleerd, o.a. middels fiscale voordelen zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. U betaalt minder loon- of inkomstenbelasting.

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) biedt namens de drie noordelijke provincies subsidiemogelijkheden voor ondernemers, kennisinstellingen, wooncoöperaties en maatschappelijke organisaties. Daarin staan duurzaamheid en innovatie centraal. Een overzicht van actuele mogelijkheden is hier te vinden.