Campus Community Fund

Faciliteert groei op Campus Groningen

Daarom is een Campus Community Fund belangrijk.

Samen investeren in één ecosysteem om nog meer impact te maken.

Op 1 september 2020 is het Campus Community Fund gelanceerd. Het platform voor financiering fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De strategie is vormgegeven door Campus Groningen en haar stakeholders, Rabobank Groningen Drenthe en bedrijven op de Campus. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is een investeringsstrategie van circa 500 miljoen vastgelegd in het Campus Community Fund (CCF).

De teller staat eind 2023 al op €285 miljoen!

Ook in 2024 beoogt dit platform voor ecosysteem financiering invulling te geven aan de ambities van en rondom het innovatieve ecosysteem Campus Groningen, partners en belanghebbenden.

Het reeds opgebouwde portfolio aan voorbeelden waarin het Campus Community Fund van waarde is geweest, stimuleert ambitieuze verwachtingen.

Drivers for Growth

De investeringsstrategie van het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie, om te investeren in vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten op Campus Groningen.

Projecten vanuit die kernsectoren en met de kenmerken combinatiekracht in samenwerking, kruisbestuivingen, economische en maatschappelijke impact, (inter)nationaal karakter en fysieke campusontwikkeling worden gezien als dé ‘Drivers for Growth’, waaraan het CCF als financieringsplatform ten dienste staat.