Campu-Groningen-locatie-Zernike

Campus Groningen heeft groeiambities en wil de komende jaren concrete doelen bereiken bij het stimuleren van bedrijvigheid op de Campus. Om de vraag van bedrijven en kennisinstellingen naar vastgoed en faciliteiten op de Campus te stimuleren, is groei van bedrijven nodig. Groei van bedrijven komt voort uit innovatie en Campus Groningen faciliteert innovatie. 

Om de groeiambities te kunnen verwezenlijken is het Campus Community Fund noodzakelijk. Het Campus Community Fund wordt gezamenlijk omarmt door partners uit het ecosysteem en verwezenlijken gezamenlijk de strategische ambities met de eerste resultaten in beeld en in het nieuws.