Het Campus Community Fund (CCF) blijft investeren in het noordelijk ecosysteem in 2023 met hernieuwde focus, zo blijkt uit de nieuwe Investment Roadmap 2023. Het CCF is hét financieringsplatform dat de kennis en kunde van Campus Groningen helpt om te zetten in innovaties. De nieuwe koers voor de investeringen van het CCF is onderdeel van het businessplan van het CCF dat werd gepubliceerd op 3 april 2023. Edward van der Meer (directeur Campus Groningen en voorzitter van de Stuurgroep van het CCF) licht de twee belangrijkste pijlers toe: “Uit de evaluatie van de eerste twee jaar van het CCF blijkt dat het platform zijn doelen ook in 2022 heeft bereikt. Om ook in 2023 en verder van toegevoegde waarde te zijn voor de noordelijke economie en werkgelegenheid, zal het CCF zich concentreren op drie van de vijf investeringsthema’s, die het CCF heeft vastgesteld bij haar oprichting in 2020, te weten Energie, Healthy Ageing en Agrifood. Daarnaast zijn er binnen deze drie thema’s 12 flagship-projecten geïdentificeerd waarop we de investeringen van het CCF zullen concentreren. Een voorbeeld hiervan is de LifeSciences & Health Portal, een ecosysteem-samenwerking ten behoeve van stimulering, scouting, screening en ondersteuning van vroege fase Life Sciences ideeën. Een ander flagshipproject is Hydrogen Valley, waar investeringen in waterstof-faciliteiten zoals electrolysers worden gerealiseerd.

Toegevoegde waarde behouden en vergroten

Carlo Ezinga (directeur Rabobank en lid van het MT van het CCF) benadrukt het belang van deze koersaanscherping: “Uit evaluatie blijkt dat het CCF in de eerste tweeëneenhalf jaar van haar bestaan succesvol heeft geopereerd. Tot nu toe is er 185 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties op Campus Groningen en de regio. Om onze toegevoegde waarde te houden én zelfs te vergroten de komende jaren voor de Campus en het noordelijk ecosysteem, zetten we nu deze nieuwe koers uit.” Onderdeel van de nieuwe koers is ook om een sterkere verbinding met ecosystemen, bedrijven, netwerken, projecten en initiatieven te realiseren. Door meer inzicht en betere relaties is de verwachting dat het CCF nog beter kansrijke initiatieven en aanvragen kan identificeren en opstarten in de komende jaren. Het CCF beoogt voor het einde van 2025 in totaal voor 500 miljoen euro aan investeringen te hebben gerealiseerd. In juni 2023 komen al haar belanghebbers weer bijeen om de plannen inhoudelijk te bespreken tijdens het Drivers for Growth Event, op Campus Groningen.

Impact tot nu toe

De impact van het CCF komt tot uitdrukking in de Factsheet over de cijfers van het CCF in de eerste tweeëneenhalf jaar. Van de 185 miljoen investeringen die het CCF heeft gedaan, is het merendeel, namelijk 115 miljoen in bedrijfsactiviteiten gestoken. Zo ontvingen baanbrekende startups een investering, zoals Bioprex, Enatom, Flowview Diagnostics, Primio, SeaQurrent en VRelax. Ook werd er 32,5 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur, zoals het nieuwe Innovatiecentrum Chemie & Engineering op Campus Groningen. In de ontwikkeling van faciliteiten en diensten werd 37,5 miljoen euro gestoken. Denk hierbij aan faciliteiten zoals Innolab Chemistry en Innolab Engineering. Gekeken naar de vijf investeringsthema’s agrifood, energie, health, chemie en digitale economie die het CCF heeft, is er de afgelopen procentueel het meest geïnvesteerd in de sector health, namelijk 29%.

Over het Campus Community Fund

Het Campus Community Fund – platform voor financiering – fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De investeringsstrategie van het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid/health, chemie en digitale economie. Investeringen van het CCF zijn binnen deze kernsectoren gericht op vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten op Campus Groningen. Uniek aan het CCF is de gemengde financieringsstructuur waarbij publieke middelen, bancaire financiering en investeringsgelden samenwerken binnen de visie van het ecosysteem. Deze samenwerking leidt tot efficiëntere en kortere doorlooptijd en vergroot de kwaliteit van (investerings)projecten. Het platform is gelanceerd in september 2020. Sinds de oprichting is er voor 185 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van Campus Groningen.

Campus Groningen (namens haar partners), Rabobank Groningen Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NV NOM) zijn de initiatiefnemers van het Campus Community Fund.

Download hier de Roadmap:

CCF Plan 2023 WEBVERSIE

Een interessant project dat past binnen de groeistrategie van het Campus Community Fund? Neem contact op!

Ronald Hesse
ronald@campuscommunityfund.nl
+ 31 (0)6 13 11 11 13