Campus Community Fund investeert 500 miljoen in Campus Groningen voor impact op de wereld van morgen

Samen investeren in één ecosysteem om nog meer impact te maken. “Daarom is een Campus Community Fund belangrijk”, beamen Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank en burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Op 1 september hebben zij gezamenlijk het Campus Community Fund gelanceerd in Het Forum. Het platform voor financiering fungeert als vliegwiel om de aanwezige kennis en kunde op Campus Groningen, en in de regio nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties. De strategie is vormgegeven door Campus Groningen en haar stakeholders, Rabobank Stad en Midden Groningen en bedrijven op de Campus. Voor de groei van innovaties en economische activiteiten is een investeringsstrategie van circa 500 miljoen vastgelegd in het Campus Community Fund (CCF).

“De ambities van en voor Campus Groningen zijn groot. In het strategisch vijfjarenplan van de Campus is gekoerst op significante ontwikkelingen. Met het Campus Community Fund zullen we het ‘kapitaal voor morgen’ gezamenlijk inrichten” geeft Henk Snapper (Raad van Bestuur, UMCG) aan. Dina Boonstra (Algemeen Directeur NOM), Peter Scheij (Directeur Bedrijven Rabobank Stad en Midden Groningen) en Edward van der Meer (Directeur Campus Groningen) committeerden zich vandaag als eerste uitvoeringspartners. Er lopen reeds gesprekken over samenwerking met meerdere partners.

“De gekozen richting om te investeren in het gehele ecosysteem sluit naadloos aan bij de coöperatieve missie van Rabobank Stad en Midden Groningen. Voor ons komen hier onze maatschappelijke en commerciële doelstellingen perfect samen”, zo zegt Peter Scheij, directeur Bedrijven van Rabobank Stad en Midden Groningen, over de samenwerking binnen het Campus Community Fund. Dina Boonstra, directeur NV NOM, onderstreept: “samen investeren om de aanwezige kennis en kunde nog effectiever om te zetten in belangrijke innovaties met impact voor Noord-Nederland.”

Drivers for Growth voor economische groei
De investeringsstrategie van het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie, om te investeren in vastgoed en infrastructuur, faciliteiten en diensten, en bedrijfsactiviteiten op Campus Groningen. Projecten vanuit die kernsectoren en met de kenmerken combinatiekracht in samenwerking, kruisbestuivingen, economische en maatschappelijke impact, (inter)nationaal karakter en fysieke campusontwikkeling worden gezien als dé ‘Drivers for Growth’, waaraan het CCF als financieringsplatform ten dienste staat.

“Trots dat we gezamenlijk onze snelgroeiende Campus willen laten uitblinken en doorontwikkelen. Die ontwikkeling van Campus Groningen is een samenspel. We kijken niet naar de losse elementen, we kijken naar het geheel. Daar geloven we in”, aldus Edward van der Meer, directeur Campus Groningen.

 

> Publicatie Dagblad van het Noorden

> Publicatie Financieel Dagblad  

Een interessant project dat past binnen de groeistrategie van het Campus Community Fund? Neem contact op!

Ronald Hesse
ronald@campuscommunityfund.nl
+ 31 (0)6 13 11 11 13