Campus Groningen heeft de gezonde groei van vóór de coronacrisis succesvol door weten te zetten. Ook vandaag draagt Campus Groningen bij aan meer werkgelegenheid en daardoor meer verdienvermogen in Groningen. Belangrijke driver hierin is de innovatieve manier van kijken naar de toekomst, die alle gevestigden partijen hier gemeen hebben.

Waar Campus Groningen drie jaar geleden werd uitgeroepen tot de snelst groeiende Campus van Nederland en de op een na grootste campus qua werkgelegenheid, heeft de Campus die groei weten vast te houden. Voor het jaar 2020 noteert Campus Groningen een opvallende groei in bedrijvigheid van meer dan 10 procent ten opzichte van 2019. Ook het aantal studenten is met meer dan 10% toegenomen. In totaal telt Campus Groningen anno 2020; 230 bedrijven, meer dan 20.000 banen, 3 kennisinstellingen en ruim 50.000 studenten. “Met de blik gericht op de toekomst en de drive om te innoveren, hebben de partijen op de campus innovatiekracht getoond en ervoor gezorgd dat, zelfs in crisistijden, er verder gekeken wordt dan vandaag. Trots dat ik als nieuwe voorzitter van de Stuurgroep onderdeel mag zijn van deze imposante en snel groeiende innovatieve Campus Groningen”, aldus Koen Schuiling, burgemeester Groningen.

Een gezond ecosysteem

De werkgelegenheid, het aantal bedrijven en het aantal studenten op Campus Groningen, locatie Zernike Campus en Healthy Ageing Campus, tonen een stijgende lijn. Campus Groningen is een gezond ecosysteem, waar door bedrijven, de kennisinstellingen en lokale overheid continu wordt gewerkt aan de oplossingen van de toekomst. De 10% groei in bedrijvigheid en werkgelegenheid komt onder andere voort uit nieuwe startups en R&D afdelingen die zijn gevestigd op de Campus. Voornamelijk de groei in de chemie is opvallend. Zo is in 2020 het startschot gegeven voor een nieuw open-innovatiegebouw naast Avebe, specifiek gericht op Chemie & Engineering; zo zijn onder andere de chemie startups Hercules Pharmaceuticals en SG Papertronics op de campus gevestigd, en is het imposante samenwerkingsproject Open Diagnostics in 2020 formeel opgericht. Ook heeft Campus Groningen de R&D afdeling van Koninklijke Van Wijhe Verf mogen verwelkomen, welke veel kan beteken voor sectoren als (polymeer)chemie, biochemie en microbiologie.

Sleutelrol

Met de innovaties waaraan op Campus Groningen wordt gewerkt, worden wereldwijde vraagstukken – zoals bijvoorbeeld de overstap van fossiele brandstof naar waterstof- opgelost met Groningse antwoorden. De komst van een Hydrohub MW Test Centre en het waterstofinnovatiecentrum van DNV dragen hieraan bij. En ook in Groningen is het slimme fundament gelegd onder een innovatieve medicijnstrategie voor Nederland en Europa, want continue beschikbaarheid van geneesmiddelen is niet meer vanzelfsprekend. De wens en tevens urgentie naar meer onafhankelijkheid en leveringszekerheid van medicijnen is groot. Daarom is in Groningen, op initiatief van Campus Groningen en dewww.lifecooperative.nl een coalitie opgezet. “Dit zijn sterke voorbeelden van de verbinding op en nabij Campus Groningen. We zijn gewend om samen te werken en de bereidheid om kennis te delen is groot. Die eigenschappen zorgen mede voor een groeiende aantrekkingskracht van de Campus en daarmee ook groei in cijfers,” aldus Edward van der Meer, directeur Campus Groningen.

Voortbouwen op bewezen succes

Vanuit het ecosysteem is het vertrouwen in Campus Groningen afgelopen jaren sterk toegenomen. Partners zoals de Rabobank Stad en Midden Groningen en de NOM verwachten verdere groei en toenemende innovatiekracht van Campus Groningen. Vanuit dit vertrouwen is op 1 september 2020 het Campus Community Fund (CCF) opgericht. Dit financierings- en investeringsplatform investeert in totaal 500 miljoen euro in Campus Groningen voor impact op de wereld van morgen. Het CCF verwacht sterke ontwikkelingen binnen de vijf regionale kernsectoren agri-food, energie, gezondheid, chemie en digitale economie.

Sinds de lancering heeft het CCF onder andere geïnvesteerd in het Innovatiecentrum Chemie & Engineering, SG Papertronics, Reperio Medtech en in grote projecten zoals Open Diagnostics, Fascinating en 3D implants.

Lisanne Brakenhoff, manager Campus Groningen vult aan: “Ook de jaren voor de coronacrisis deed de campus het goed; waarin we in 2018 landelijke erkenning kregen als ‘Campus van Nationaal Belang’. Dat ook in deze bijzondere tijd zo actief is doorgebouwd, en zo’n sleutelrol is vervuld binnen Groningen, is echt toe te schrijven aan de op Campus aanwezige drive om te innoveren. Voor wie de groei van Campus Groningen nog onopgemerkt is gebleven, kan daar nu niet meer omheen. Het bruist en leeft op Campus Groningen.”