Polyganics BV, een medisch technologiebedrijf dat op basis van een gepatenteerde polymeertechnologie biologisch afbreekbare medische toepassingen ontwikkelt, produceert en commercialiseert, neemt haar intrek in een geheel nieuwe faciliteit op de Zernike Campus in Groningen. Het nieuwe gebouw geeft ruimte aan state-of the-art onderzoekslaboratoria, kantoren en aan uitgebreide productie- en verpakkingsfaciliteiten.

Pleister van de toekomst

De uitbreiding van Polyganics is essentieel om de groeiende workforce en de vraag uit de markt te beantwoorden. Als er een droomscenario bestond voor het op de markt brengen van een nieuwe medische technologie, dan kon Polyganics uit Groningen het geschreven hebben. Enkele jaren geleden startte het medisch technologiebedrijf met de ontwikkeling van een pleister die, na operaties, lekkages in de hersenen tegengaat en bovendien vanzelf oplost in het lichaam. Vanuit de ambitie om de ‘ducttape” voor het héle menselijk lichaam te worden, blijft Polyganics extra mensen aantrekken en nieuwe producten ontwikkelen. Een pleister voor de lever en pancreas boekt mooie vorderingen en zal in de nabije toekomst waarheid worden.

De nieuwe faciliteit zal tot slot ruimte bieden voor de productie van het NASOPORE® portfolio. Neusschuimpjes die na operaties achterblijven in keel, neus en oor achterblijven en vanzelf oplossen om zo wondverkleving te voorkomen. Nasopore is ontwikkeld door Polyganics (spin-off Rijksuniversiteit Groningen) en sinds 2014 eigendom van de Amerikaanse MedTech multinational Stryker. Polyganics is verantwoordelijk voor de productie van dit portfolio. In het bedrijf worden jaarlijks circa een miljoen producten gemaakt en ingepakt voor verzending over de hele wereld.

Een schat aan mogelijkheden

Polyganics hecht veel waarde aan de duurzaamheid van de door het bedrijf ontwikkelde en geproduceerde toepassingen. In de nieuwe faciliteit zijn op dit vlak talloze maatregelen geïmplementeerd, zo liggen er op het dak meer dan 600 zonnepanelen.

Rudy Mareel, CEO van Polyganics: “2020 is op wereldschaal een bewogen jaar geweest, wij zijn trots ondanks deze uitdagende omstandigheden ruim een jaar na het slaan van de eerste paal, intrek te kunnen nemen in een prachtig gebouw. Het zal, in vergelijking tot onze huidige faciliteit, leiden tot een verdubbeling van ruimte voor laboratoria en tot een verdrievoudiging van productie- en verpakkingsruimte. Op die manier wordt er niet alleen tegenmoet gekomen aan een toenemende vraag naar onze producten, maar ook aan de behoefte aan meer ruimte voor een groeiend aantal medewerkers; ons nieuwe gebouw biedt ruimte aan meer dan 140 personen. Wij zijn blij gevestigd te kunnen blijven in Groningen, waar we een sterk regionaal netwerk hebben opgebouwd en waar het merendeel van onze medewerkers woonachtig is. We kijken ernaar uit onderdeel te worden van de levendige Zernike Campus, die een schat aan mogelijkheden voor toekomstige samenwerking biedt.”

Jan Disbergen, Operationeel Directeur van Polyganics: “De bouw van een nieuwe faciliteit gaf ons de mogelijkheid nog meer nadruk te leggen op een duurzame manier van werken, een vergroening van het productieproces en op een gezonde en veilige werkomgeving voor onze werknemers. Ons nieuwe gebouw is voorzien van hoogwaardige voorzieningen en voldoet daarmee aan de meest stringente eisen. Graag dank ik alle partijen die de ontwikkeling van deze faciliteit mede mogelijk hebben gemaakt en die daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Polyganics mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik de stad en provincie Groningen bedanken, die met een RIG subsidie voor financiële ondersteuning hebben gezorgd. Tot slot wil ik de betrokken bouw- en installatiebedrijven danken, alsmede de leveranciers van onze hoogwaardige en vaak op maat gemaakte apparatuur.”

Edward van der Meer, Directeur van Campus Groningen: “Wij heten Polyganics van harte welkom op Campus Groningen, een belangrijke driver van innovatie in Noord-Nederland. Polyganics past uitstekend binnen de cultuur van samenwerking die de campus kenmerkt; ondernemers en onderzoekers vinden elkaar op deze plek waar ze samenwerken om te komen tot innovatieve toepassingen die op wereldwijde schaal een significante impact hebben. Groningen kent een rijke geschiedenis binnen de polymeertechnologie en blijft daarmee een prachtige vestigingsplaats voor Polyganics, ik ben ervan overtuigd dat Polyganics van enorme waarde voor de Campus zal zijn!”