Continue beschikbaarheid van geneesmiddelen is niet meer vanzelfsprekend. De wens en tevens urgentie naar meer onafhankelijkheid en leveringszekerheid is groot. Landelijk consortium ProSpect-NL werkt op initiatief van Campus Groningen en de LIFE Cooperative aan het haalbaar maken van medicijnproductie dichtbij huis door innovatieve synthesemethodes toe te passen om speciality-medicijnproductieprocessen duurzamer en betrouwbaarder te maken.

Toen ruim een jaar geleden COVID-19 ons land bereikte werd akelig duidelijk in welke mate Nederland afhankelijk is van landen buiten de EU als het aankomt op medische hulpmiddelen en medicijnen. Sinds 2019 onderzoekt Nederland de kansen voor medicijnproductie in eigen land en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rapporteerde in juni en november van 2020 dat leveringszekerheid kan worden bereikt door productie van tussen- en eindproducten vanuit innovatieve, duurzame productieprocessen in eigen land. Een enorme kans waar Campus Groningen de juiste competenties, kennis en het ondernemerschap voor in huis. LIFE Cooperative voorzitter dr. Ton Vries nam de handschoen op, vormde een sterke Groningse coalitie met onder andere Nobelprijswinnaar Prof. dr. Ben Feringa en het slimme fundament onder een innovatieve medicijnstrategie voor Nederland en Europa, Prospect-NL, werd vanuit Groningen gelegd. Prospect-NL wordt ondersteund door de partners van het CCF.

Innovatieve Synthesemethodologie

De doelstelling van de publiek-private-samenwerking (PPS) ProSpect-NL luidt: Het haalbaar maken van medicijnproductie dicht bij huis door innovatieve synthesemethodologie toe te passen om speciality-medicijnproductieprocessen duurzamer en betrouwbaarder te maken.

Economische groei

Met 6 tot 10% groei per jaar tussen 2015 en 2020 kent Nederland een bovengemiddeld snelgroeiende lifescience sector en dit is dan ook een parel van de nationale economie. Een sterke geneesmiddelensector draagt bij aan een sterke economie en maakt bovendien het land welvarender, gezonder en sterker. De maatschappelijke behoefte aan meer onafhankelijkheid in medicijnproductie kan alleen bereikt worden als we nu de productie processen vergroenen. Daar is Nederland juist goed in en met Pro-Spect-NL bieden we een maatschappelijke oplossing én creëren we een economische kans. Als consortium zien wij deze kans, nemen we hiertoe initiatief en is de wil om samen te werken sterk aanwezig, aldus Ton Vries. Pro-Spect-NL heeft een begroting van € 250 miljoen voor de komende vijf jaar en vraagt aan het Nationaal Groeifonds hierin mede te investeren. Deze aanvraag is inmiddels ingediend.

dr. Ton Vries
dr. Ton Vries

Nationale Actieagenda

Het beroep van ProSpect-NL op het Nationaal Groeifonds sluit aan bij de vraag van metropoolregio Groningen om tot een nationale actieagenda te komen. Diverse organisaties, zoals Rijksuniversiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen, vormen een strategisch samenwerkingsverband (‘Akkoord van Groningen’) die zich focust op pijlers zoals energie, healthy aging en digitalisering, die bij de komst van een nationale actieagenda kunnen resulteren in een sterk, duurzaam en gezond Nederland.

Over Campus Groningen

Campus Groningen is de snelst groeiende campus van Nederland, met meer dan 200 bedrijven, drie kennisinstellingen en bijna 50.000 studenten. Samen met de partners (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG, provincie Groningen, gemeente Groningen en Bedrijvenvereniging WEST) wordt er op de campus gewerkt aan de wereld van morgen. Met meer impact voor de gebruikers en met maatschappelijke doelen (Healthy Ageing, Sustainable Society, Energie) helder in het vizier. www.campusgroningen.nl

Over LIFE Cooperative

Samenwerkingsverband LIFE Cooperative is in 2015 van start gegaan met heldere ambities: life science en medische technologie in het noorden duurzamer maken, de impact op de omgeving versterken en de keten in de jaren daarna met twintig tot dertig procent laten groeien. LIFE Cooperative groeit door en bestaat inmiddels uit meer dan 40 bedrijven en startups in Noord-Nederland, die ruim 4.000 fte vertegenwoordigen en een gezamenlijke omzet genereren van 400 miljoen euro. www.lifecooperative.nl