Campus Groningen heeft grote ambities voor het komend jaar en kijkt met tevredenheid terug op 2022, zo bleek tijdens het drukbezochte Campus Café The Christmas Edition op donderdag 15 december. Het kerstevent ging start met de finale van de vierde editie van Groningen OPEN, gepresenteerd door Anne-Wil Lucas van de NV NOM.

De winnaars van het event waren: BEBR Voor NNZ, LEF voor de challenge van KroeseWevers en Nostics en Protyon voor de challenge van ODE. Na de finale van Groningen OPEN trapte Edward van der Meer, directeur Campus Groningen, de kerstborrel af met een terugblik op 2022 en een toelichting op de ambities voor het komend jaar. Van der Meer kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin Campus Groningen veel heeft geïnvesteerd in dataontwikkeling: “Nog niet alle cijfers zijn binnen, maar we kunnen nu al zien dat de eerste data over 2022 een groei van zo’n 3% laten zien in de bedrijvigheid op Campus Groningen. Het aantal bedrijven steeg door naar 250. Vijf jaar geleden bedroeg dit nog geen 200 bedrijven, dus de duurzame groei is ingezet. Ik ben ontzettend trots op deze ontwikkeling, die impact heeft niet alleen op de stad Groningen, maar op de economie van heel Noord-Nederland.”

 

“De eerste data over 2022 laten een groei van zo’n 3% zien in de bedrijvigheid op Campus Groningen” – Edward van der Meer, directeur Campus Groningen

Investeren in data
Verder werden er in 2022 zeven grote innovatie – en samenwerkingsprojecten gerealiseerd, met onder andere de toekenning van €78,8 miljoen voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds als resultaat. Van der Meer zette in het kort de ambities en plannen voor het jaar 2023 uiteen met een overview van alle lijnen, waarna toelichting volgde door verschillende personen. Van der Meer: “Komend jaar willen we grote stappen gaan zetten op het gebied van onze drie hoofdlijnen Campus Community Building, Integraal Gebiedsmanagement en Campus Services. We hebben veel geïnvesteerd in dataontwikkeling met data over de kracht van onze bedrijven en onderzoekers, maar ook data over gebruik van onze campus. Zo hebben we gewerkt om goede inzichten te krijgen over de mobiliteitsstromen op de campus, die we kunnen inzetten voor de gebiedsvisie. Ook hebben we data gebruikt voor onderbouwing en verbinding van innovatieve samenwerkingen op bedrijfsniveau, wat onder andere heeft geleid tot de Groeifondstoekenning voor PharmaNL. In 2023 zullen we de verdieping in data voortzetten en aanwenden om de campus bijvoorbeeld beter te laten samenwerken met de regio. We zullen vanuit Campus Groningen nog meer de deuren openen naar Noord-Nederland. Het vinden van regionale, nationale en internationale aansluiting in projecten staat hierbij voorop.”

Future foods: een kijkje in de wereld van morgen
Een goed voorbeeld van een regionaal samenwerkingsproject met een potentieel grote impact vormt het project onder de werktitel ‘Future foods’. Alle kennis, kunde en grondstoffen zijn aanwezig in Groningen en omgeving om nieuwe, gezonde producten te ontwikkelen waar mensen gezond ouder mee kunnen worden. Hoe breng je iets nieuws van innovatietafels op Campus Groningen naar het bord in huiskamers in Groningen en wereldwijd? Dat laat de eiwittransitie goed zien in de film die werd vertoond tijdens het kerstevent. De eiwittransitie is de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen. In het project Future foods werken de partners aan een nieuwe eiwitrijke snack, een soort nieuwe ‘eiwitbitterbal’ of ‘eiwitbal’. De aanwezigen van de kerstborrel kregen zo een primeur van een product dat hopelijk in 2023 zijn weg naar het bord van de consument vindt. Samenwerkingspartners in dit project zijn Avebe, Bidfood, Fascinating, Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen, Hanzehogeschool Groningen, MFH Pulses, ME-AT The Alternative en horecaondernemer Patrick Beijk, eigenaar van Mr. Mofongo en De Toekomst in Scheemda

Doorontwikkeling Gebiedsvisie
De ambities op het gebied van Integrale Gebiedsontwikkeling voor 2023 borduren voort op projecten uit 2022. Voorbeeld vormen de richtlijnen voor gebiedsontwikkeling en de concept-gebiedsvisie voor de campus die in samenwerking met de partners zijn opgesteld in 2022. Richard Lombaerts, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering, Stadsontwikkeling bij de gemeente Groningen, gevraagd naar deze ontwikkelingen: “In 2023 willen we de gebiedsvisie formaliseren. Daarbij is het belangrijk dat we het eens zijn over het soort campus dat Campus Groningen moet zijn: een innovatieve campus met focus op ontmoeting. We moeten dus er dus in samenhang met de andere campuslijnen voor zorgen, dat we hier de juiste faciliteiten ontwikkelen, met voldoende ruimte voor R&D en gericht op een goede, innovatieve community.” Naast het vaststellen van de gedeelde visie en ambitie op het gebied, zal in 2023 centraal staan hoe Campus Groningen en partners dit gezamenlijk tot uitvoering gaan brengen. Ook zijn er ambities om drie tot vijf nieuwe bouwactiviteiten te ontwikkelen in 2023, passend binnen het vestigingskader. Voorbeeld hiervan vormt Plus Ultra Groningen dat officieel zal openen in april 2023, ontwikkeld door Kadans Science Partner. De bezoekers van de kerstborrel kregen een sneak preview van deze locatie, doordat de kerstborrel hier werd georganiseerd. Johan van Gerven, adjunct-directeur Acquisitie & Ontwikkeling bij Kadans Science Partner, lichtte het gebouw, de inrichting en enkele van de nieuwe bewoners, zoals TNO en DNV, toe.

Proeftuinen en impuls mobiliteit in 2023
Binnen Campus Services werkt Campus Groningen in 2023 onder andere aan het vergroten van de zichtbaarheid van innovaties en proeftuinprojecten in de openbare ruimte op de campus. Denk hierbij aan een project als Waste Works, een praktijktest met een innovatief buffertrottoir dat in november 2022 van start ging. Daarnaast is mobiliteit op de campus een thema in 2023. De doelen op dit gebied, die samen met de partners van de campus zijn geformuleerd in de Actieagenda 2022-2025, krijgen een grote impuls door de toezegging van subsidie het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de Rijksoverheid. Vanuit het MIRT is er €192.500 voor de komende twee jaar toegekend, met een totaal beschikbaar budget van €385.000.

Over Groningen OPEN
In het samenwerkingsproject Groningen OPEN formuleren gevestigde bedrijven uit Noord-Nederland challenges (uitdagingen) waarvoor zij start-ups zoeken met innovatieve oplossingen. Het doel van het initiatief Groningen OPEN is om gevestigde bedrijven en start-ups in de regio op een laagdrempelige en effectieve manier met elkaar in contact te brengen. Groningen OPEN wordt georganiseerd door Campus Groningen, Founded in Groningen, Founded in Friesland en de NV NOM. www.groningenopen.nl

Bron artikel: Campus Groningen
Fotograaf: Geert Job Sevink